Koronavirustilanteen vaikutus SVS Vantaa toimintaan maaliskuussa

Jokivarren harrastusryhmät sekä valmennusryhmät alle 12v jatkuvat normaalisti 


Vantaan kaupungin päätäs 25.2.2021

Lasten ja nuorten harrastustoiminta toteutettava 25.2. alkaen 
ilman lähikontakteja – yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään 8.3. kolmeksi viikoksi


Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti eilen 24.2.2021 velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin toimijat varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa 
tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätös tarkoittaa, että Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten tiloissa ja alueilla toteuttavassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ei saa 
olla lähikontakteja. 


Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä päättää huomenna myös tämänpäiväisessä hallituksen 
tiedotustilaisuudessa esiin nousseiden rajoitusten toimeenpanosta. Tässä vaiheessa tiedämme, että 
yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta suljetaan 8.3. alkaen 3 viikoksi kokonaan. 


Etelä-Suomen AVI:n päätös velvoittaa HUSin alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai 
rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset 
lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua 
kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 


SVS Vantaalla kaikki  lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.