Satujumppa, Temppujumppa ja Show dance

Satujumppa

Mitä satujumpassa tehdään?

Satujumpassa harjoitellaan motorisia perustaitoja erilaisin liikkumistavoin esimerkiksi ryömien, juosten ja hyppien. Koordinaatio ja tasapaino kehittyvät muun muassa temppu- ja taitoratojen kautta, joista lapset usein kovasti innostuvat. Tunnilla leikitään ja pelaillaan monipuolisesti kaikkea ja myös sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä toimimisen myötä.

Tunti sopii sekä liikuntaharrastuksen ensikertalaisille että muissa jumpissa käyneille lapsille.

Temppujumppa

Temppujumppa -tunneilla lapset pääsevät liikkumaan vauhdikkaasti, tutustutaan hauskalla ja leikinomaisella tavalla erilaisiin liikuntavälineisiin ja temppuihin. Leikin, musiikin ja temppujen avulla harjoitellaan motorisia perustataitoja; erilaisia liikkumistaitoja, välineiden käsittelyä ja tasapainotaitoja. 

Show Dance

Showtanssi on monipuolinen esittävän tanssin laji, jossa voivat yhdistyä mitkä tahansa tanssin lajit ja tyylit. Showtanssia voivat harrastaa kaikenikäiset. Showtanssissa oppii hyvin tanssin perusteita kuten piruetin, erilaisia hyppyjä sekä erilaisia hyppy- ja askelsarjoja.