Pelisäännöt

Voimistelijoiden pelisäännöt
1. Tulen ajoissa harjoituksiin ja ilmoitan aina poissaolosta hyvissä ajoin.
2. Odotan harjoitusten alkamista salin ulkopuolella, jotten häiritse muita.
3. Muistan harjoituksissa hyvät tavat ja olen kaveri kaikkien kanssa.
4. Tulen harjoituksiin asianmukaisissa varusteissa.
5. Kuuntelen ja tottelen valmentajiani ja noudatan harjoitussalin sääntöjä.
6. Yritän tehdä parhaani harjoituksissa ja kannustan muita.
7. Noudatan urheilullista elämäntapaa ja pidättäydyn päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöstä.

Vanhempien pelisäännöt
1. Kannustan lastani hänen harrastuksessaan olemalla myös itse esimerkkinä.
2. Kunnioitan valmentajien työtä ja seuran pelisääntöjä.
3. En tuo sairasta lastani harjoituksiin.
4. Ilmoitan lapseni omalle ohjaajalle, mikäli lapseni ei pääse harjoituksiin.
5. Odotan harjoitusten päättymistä salin ulkopuolella.
6. Osallistun seuran talkootoimintaan.
7. Tuen lastani urheilullisen elämäntavan noudattamisessa ja päihteettömyydessä.

Valmentajien pelisäännöt
1. Yritän parhaani ohjaustyössä ja olen aktiivinen valmentaessani.
2. Pidän huolen siitä, että harjoituksissa on turvallista.
3. Kohtelen kaikkia lapsia tasavertaisesti ja muistan myös kannustaa jokaista.
4. lmoitan kaikille ryhmän lapsille/vanhemmille harjoitusajoissa tapahtuvista muutoksista.
5. Pidän harjoituksissa yllä hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.
6. Kunnioitan muiden valmentajien työtä.
7. Arvostan urheilullisia elämäntapoja ja päihteettömyyttä, sekä pidättäydyn tupakkatuotteiden käytöstä.