Kutsu vuosikokoukseen

23.11.2020

Kutsu seuran vuosikokoukseen 10.12.2020 klo 17 zoomina


SVS Vantaa ry:n sääntömääräinen vuosikokous 


Kokouksen esityslista 


1. Avataan kokous 


2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
    ääntenlaskijat. 

3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 

6. esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus 

7. esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
    johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 

9. vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen 
    suuruus 

10. vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

11. valitaan johtokunnan puheenjohtaja 

12. valitaan johtokunnan muut jäsenet 

13. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

14. päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin, joissa seura on jäsenenä 

15. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 

16. käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta 
      johtokunnan kokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

17. päätetään kokous 


Tervetuloa mukaan!  


SVS Vantaa johtoryhmä

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.12.2020 svsvantaa@gmail.com