SVS Vantaan vuosikokous 25.6.2020 klo 14.00

12.6.2020


Kutsu seuran vuosikokoukseen

SVS Vantaa ry:n sääntömääräinen vuosikokous

25.6.2020 klo 14.00

Bar & Restaurant Feltbay, Tilkanvierto 7, 00300 Helsinki


Kokouksen esityslista

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.    Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus

6.    Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto

7.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja                muille vastuuvelvollisille           

8.    Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9.    Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 14 päivää ennen kokousta                        hallitukselle vuosikokoukseen käsiteltäväksi

10.  Sääntömuutos ehdotus, hallituksen jäsenen vapautus jäsenmaksusta

11.  Sääntömuutos ehdotus, vuosikokous etäpalaverina

12.  Päätetään kokousTervetuloa mukaan!