Vantaan kaupungin sisäliikuntapaikat ja sisätilat ovat suljettuna 30.11.2020 - 10.1.2021

11.12.2020

Pääkaupunkiseutu on koronatilanteen osalta leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi  käyttöön on otettu seuraavia rajoitustoimenpiteitä ajalla 30.11.2020 - 10.1.2021.  


• sisäliikuntatilat ovat suljettu, mukaan lukien uimahallit, jäähallit, ylipainehallit ja kuntosalit  
• yli 20-vuotiaiden ulkoliikunta on keskeytetty  
• Vantaan kaupungin ohjattu ryhmäliikunta on keskeytetty  
• koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilat on suljettu vapaa-ajankäytöltä • alle 20-vuotiaiden ulkoliikuntaharrastustoiminta voi jatkua jo myönnetyillä vuoroilla  

Sisätilat  
Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva kaikki toiminta on keskeytetty 30.11.2020 - 10.1.2021 välisellä ajalla. Keskeytys koskee kaikkia ikäryhmiä.  

Sisäliikuntatilat  
Rajoitukset koskevat kaikkea toimintaa, myös kilpailu-, ottelu- ja sarjatoimintaa.  Koulut ja päiväkodit toteuttavat liikuntatunnit omissa tiloissaan ja ulkona.  
Poikkeukset rajoituksiin  
Urheilijat ja joukkueet, joille on myönnetty poikkeuslupa harjoitella Vantaan  kaupungin liikuntatiloissa, tulee ilmoittaa harjoitteluaikataulutoiveensa sähköpostitse keskiviikkoon 16.12.2020 klo 12.00 mennessä (liikuntatilavaraukset@vantaa.fi).  Tämän jälkeen tulevia toiveita ei käsitellä.  

Ulkoliikuntatilat  
Lasten ja nuorten ulkoliikuntaharrastustoiminta saa jatkua aiemmin myönnetyillä  vuoroilla. Yli 20-vuotiaiden ulkoliikuntavuorot on peruttu.   
Ulkoliikuntapaikoille ei myönnetä uusia vuoroja, vaan ulkoliikuntapaikat ovat avoinna kuntalaisille.   
Ulkoliikuntapaikoilla tulee ylläpitää turvaetäisyyksiä. Pukukopit on suljettu.